Mediation


Mediation is een vorm van conflict bemiddeling waarbij een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar samen met de partijen werkt aan een voor beide partijen aanvaardbare oplossing

voor het probleem. Je kunt voor de volgende mediations bij mij terecht.


  • Arbeidsmediation
  • Familiemediation
  • Echtscheidingsmediation
  • Buurtmediation


 

Werkwijze

Op het moment dat je contact met mij opneemt, schets ik globaal hoe ik werk en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. De andere partij en jijzelf ontvangen dan van mij informatie over onze werkwijze en mediation in het algemeen. Daarna heb ik een telefonisch intakegesprek met beide partijen. Hierin beantwoord ik je vragen en beoordeel of de kwestie geschikt is voor mediation. Voor de start ontvang je een mediation overeenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels.

Tijdens het eerste gesprek wordt eerst de mediation overeenkomst toegelicht en door alle partijen en de mediator ondertekend. Vervolggesprekken vinden plaats met alle partijen tegelijk.

Soms vindt er een apart gesprek plaats als ik dat nodig acht. Telefoontjes tussendoor met mij zijn niet mogelijk, alleen om een afspraak te verzetten.

Ik zal zelf geen advies geven. Als het nodig is kun je een adviseur raadplegen. Bijvoorbeeld een accountant, advocaat of fiscalist. Als jullie tot overeenstemming gekomen zijn, leg ik dat zo nodig vast in een vaststellingsovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.Kosten

Voor de telefonische intake geldt een vast basistarief. Wanneer de mediation daadwerkelijk start, betaal je een uurtarief. De kosten voor het raadplegen van eventuele adviseurs komen rechtstreeks voor rekening van de partijen.Kwalitieit

Ik heb een geaccrediteerde MfN Mediator opleiding afgerond.

Peace cannot be kept by force,

it can only be achieved by understandingContact
Mediation