Werkwijze

Brouwer Coaching en Advies

Werkwijze

Coaching-traject.

Het coaching-traject begint altijd met een vrijblijvend intakegesprek van een uur, waarbij de centrale vraag wordt verkend, de mogelijkheden worden besproken en wordt gekeken of er voldoende basis is om met het traject van start te gaan.

Als de vraag, de mogelijkheden en doelstelling na het intakegesprek duidelijk zijn wordt het plan van aanpak opgesteld en de duur van het coaching-traject bepaald.

Afhankelijk van de vraagstelling kan het een kort coaching-traject zijn van 1-3 gesprekken van een uur, of een gemiddeld coaching-traject van 6-8 gesprekken van een uur. Vervolgens zal de locatie van de gesprekken in overleg plaatsvinden en wordt de startdatum bepaald. De coaching zal op basis van persoonlijke gesprekken plaatsvinden.

 

Sollicitatietrainingstraject.

Het sollicitatietraject begint altijd met een vrijblijvend intakegesprek van een uur, waarbij de centrale vraag en de verschillende fasen worden verkend.

Als de vraag en doelstelling na het intakegesprek duidelijk zijn, zal in overleg worden bepaald welke verschillende fases zullen worden doorlopen. Vervolgens wordt het plan van aanpak opgesteld en de duur van het traject bepaald.

De begeleiding zal in de vorm van persoonlijke gesprekken plaatsvinden maar kan ook uit een schriftelijk deel (e-mail) bestaan. Het kan een kort traject zijn van 1-3 gesprekken of een gemiddeld traject van 5-8 gesprekken van een uur. Indien het traject uit persoonlijke gesprekken bestaat zal de locatie van de gesprekken in overleg plaatsvinden. De startdatum wordt gezamenlijk bepaald.

 

Loopbaanbegeleidingstraject.

Het loopbaantraject begint altijd met een vrijblijvend intakegesprek van een uur, waarbij de centrale vraag wordt verkend. Als de vraag en doelstelling na het intakegesprek duidelijk zijn wordt het plan van aanpak opgesteld en de duur van het loopbaantraject bepaald.

Afhankelijke van de vraagstelling kan het een kort traject zijn van 1-3 gesprekken van een uur, of een gemiddeld traject van 6-8 gesprekken van een uur. Vervolgens zal de locatie van de gesprekken in overleg plaatsvinden en wordt de startdatum bepaald.

Vaak wordt een loopbaanbegeleidingstraject voortgezet met een sollicitatietraject. Maar dat hoeft niet per definitie.

 

Werk-Privé balans traject.

Het Werk-Prive balanstraject begint altijd met een vrijblijvend intakegesprek van een uur, waarbij de centrale vraag wordt verkend. Als de vraag en doelstelling na het intakegesprek duidelijk zijn wordt het plan van aanpak opgesteld en de duur van het traject bepaald.

De begeleiding zal in de vorm van persoonlijke gesprekken plaatsvinden maar kan ook uit een schriftelijk deel bestaan. Afhankelijke van de vraagstelling kan het een kort traject zijn van 1-3 gesprekken van een uur, of een gemiddeld traject van 5 gesprekken van een uur. De locatie van de gesprekken zal in overleg plaatsvinden en wordt de startdatum bepaald.

 

Adviestraject en HRM vraagstukkentraject.

Afhankelijk van je vraag kan het een kort (eenmalig) advies zijn of bestaat de begeleiding uit meerdere contactmomenten. In overleg zal dit worden afgestemd en maatwerk worden geleverd.

 

 

Ben je geïnteresseerd in een van de trajecten of wil je meer informatie, neem dan contact met mij op via:

 

info@brouwercoachingenadvies.nl